Om Söne Skogsbyrå AB

Företaget startades år 2000 och har idag sitt säte i Skälvum utanför Götene.

Vi arbetar huvudakligen med apteringsfrågor, skogsbruksplanläggning och maskinkalibrering. Vi samarbetar även med Gammelkroppa Skogsskola i utbildning i apteringsfrågor.

 

Pierre Qvist:

Född och uppvuxen i Floda utanför Lerum. Numera bosatt i Skälvum. Fritiden ängnas åt jakt med basseten Zebb, fiske, båtliv och snickerier.

Arbetar huvudsakligen med apteringsfrågor.

Intresset för skogen grundlades redan i unga år. Under de tidiga tonåren körde Pierre i skogen med ardennerhästar, och när det blev dags för gymnasie var valet självklart: Sparresäter Skogsbruksgymnasium. Första arbetet efter examen var som manuellhuggare på Skara Stift. Intresset för maskiner ledde dock vidare till en anställning som skördarförare, bland annat en period i Tyskland, och därefter vidareutbildning till Skogstekniker på Gammelkroppa Skogsskola. Efter genomförd utbildning arbetade Pierre under några år på Skaraborgs Skogsägare som virkes- och fältassistent. Nästa steg blev att starta upp Söne Skogsbyrå, där man bland annat arbetat och arbetar med apteringsuppföljningar, produktionsrapportering och prisräkning.

 

Rolf Jutman

 

Född och uppvuxen i Jämtland, numera skaraborgare.

Arbetar med skogsbruksplanläggning och med virkeskvalitet.

Började sin karriär på Norrskog som huggare och sedan som medhjälpare till inköparna att planera avverkningar mm. Jobbade även som "pistvakt" på vintern och träffade där en tjej som tyckte nog att det var dags att flytta på mig söderut vilket jag gjorde år 1990. Började här att jobba åt KS avverkningar och körde skogsmaskiner. Startade sedan ett eget bolag tillsammans med två andra och körde åt bl.a Sydved och Södra. Avslutade bolaget efter några år och började jobba åt Lidköpings Skogstjänst som sysslade med plantförsäljning, skogsvårdsuppdrag och planläggning.